Коростенська районна державна адміністрація
Житомирська область, Коростенський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Звернення громадян

Вимоги до звернень громадян

Згідно зі ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст.40). Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України “Про звернення громадян”.

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 16 листопада 2016 року № 1339 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1595/29725.

Вимоги до звернення

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням  дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням  мережі Інтернет.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України “Про звернення громадян”.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду (ст.7). Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Такий вид звернення як скарга на рішення певного органу або посадової особи має бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом року з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, але в жодному разі не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина, який звертається зі скаргою, з таким рішенням.

Пам’ятайте! Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

 • письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором, тобто анонімне звернення;
 • звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання;
 • повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;
 • звернення-скарга, яка подана із пропущенням зазначених вище строків;
 • звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.

Термін розгляду звернення

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду,про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну (ст.20).
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Права громадянина щодо розгляду заяви або скарги

Згідно зі статтею 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, має право:

 • особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;
 • брати участь у перевірці заяви або скарги;
 • ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви або скарги;
 • користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;
 • висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;
 • вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

Відповідальність громадян при поданні звернень

Пам’ятайте! Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та їхніх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством (ст.26).

Як правильно оформити звернення

Звернення складається у довільній формі, однак в ньому потрібно вказати:

 • Кому адресується звернення (наприклад: Голові Держпраці, ПІБ керівника)
 • Від кого (прізвище, ім’я, по-батькові, індекс, повна поштова адреса заявника, № телефону).
 • Вид звернення (заява(клопотання), скарга або пропозиція)

Далі йде загальний текст звернення, де чітко і ясно має бути викладена суть порушеного питання або проблеми, який, як правило, складається за наступною схемою:

 • вступна частина, де зазначаються підстава звернення, обставини, які стали причиною для звернення;
 • мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;
 • результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення;
 • далі потрібно навести перелік документів (або копій документів), якщо ви додаєте їх до листа;
 • письмове звернення обов’язково підписується особою (особами), що звертається з проставлянням дати подання звернення.
 • для розгляду електронного звернення електронний підпис не вимагається.

 Версія для друку


Протягом 9 місяців 2020 року на адресу райдержадміністрації  надійшло 336 звернень. З них письмових звернень – 301, усних – 35. У зазначеній кількості звернень було порушено 346 питань.

Основну кількість звернень, за вказаний період, становлять:

 • звернення з питань аграрної політики та земельних відносин – 136;
 • соціального захисту населення та надання матеріальної допомоги – 79;
 • комунального господарства – 31;
 • охорони здоров’я – 17;
 • житлової політики – 14;
 • екологія – 11;
 • сім’я, молодь, спорт – 12;
 • освіта – 8;
 • транспорт та зв’язок – 7;
 • культура – 2;
 • на дії, або бездіяльність посадових осіб надійшло 4 скарги.

Решта питань становлять різне.

Станом на 30.09.2020 року від загальної кількості звернень на користь заявників розглянуто 149 звернень, компетентні роз’яснення надано з 154, надіслано за належністю 11, відмовлено у задоволені 2 звернення. Решта звернень перебуває в процесі розгляду.

До відділів та управлінь райдержадміністрації протягом звітного періоду, надійшло – 1807 звернень. Найбільша кількість звернень надійшла до управління соціальної політики – 1705 (мається на увазі: особистий прийом громадян керівництвом управління, прийом начальниками відділів, юрисконсультом та звернення, які надійшли на адресу громадської приймальні). До служби у справах дітей надійшло 49 звернень, сектору освіти  24, сектору культури, молоді та спорту 18, районного центру соціальних служб 11. На адресу управління регіональної діяльності райдержадміністрації, управління фінансів, відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, центру надання адміністративних послуг, звернень не надходило.

До виконавчих комітетів сільських рад району, протягом звітного періоду, надійшло 3853 звернення (з них 1473 звернення, надійшло на адресу Ушомирської сільської ради). Горщиківська та Білківська сільські ради не надали інформацію щодо виконання вищезазначених розпоряджень.

Аналіз проведеної роботи свідчить про те, що найбільш актуальними питаннями для населення району є питання соціального захисту, аграрного сектору, надання матеріальної допомоги, комунального господарства, транспорту та інше.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.11.2019 року №158 «Про організацію роботи із зверненнями громадян у 2019 році» затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом адміністрації, графік постійно діючих «прямих ліній» в органах виконавчої влади Коростенського району. Також розпорядженням голови Коростенської РДА від 28.02.2020 року №54 затверджено план заходів щодо забезпечення реалізації гарантованого права на звернення громадян на 2020 рік.

Протягом звітного періоду районною державною адміністрацією надавалася практична та методична допомога, з питань звернень громадян, виконавчим комітетами сільських рад району. Відповідну роботу було приведено в Берестовецькій, Сарновицькій та Шершнівській сільських радах.

 

Cектор документообігу та контролю апарату

Коростенської районної державної адміністрації

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь