Коростенська районна державна адміністрація
Житомирська область, Коростенський район
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Звернення громадян

Згідно зі ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст.40). Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України “Про звернення громадян”.

 

Шановні мешканці району!

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» ви можете звернутися до Коростенської районної державної (військової) адміністрації у такий спосіб:

1) надіслати письмове звернення  поштою на адресу:                                  

вул. Грушевського, 60/2, м. Коростень, Житомирська область, 11501

2) надати звернення до відділу документообігу та контролю апарату Коростенської райдержадміністрації особисто або через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства за адресою: вул. Грушевського, 60/2, м. Коростень  (кабінет 20)

Години роботи відділу: 

понеділок-четвер: з 08:00 до 17:00

п’ятниця: з 08:00 до 16:00

обідня перерва: з 13:00 до 13:48

Контактні телефони:

(04142)  96-5-26; 5-00-11

3) викласти звернення усно або письмово на особистому прийомі у керівництва райдержадміністрації відповідно до графіка особистого прийому 

4)  надіслати електронне звернення

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Відправити звернення в електронній формі можна у такий спосіб: 

1) надіслати звернення  на електронну пошту: korostenska-rda.gov.ua/feedback/

2) заповнити Електронну форму для відправлення звернення у розділі «контакт», який розміщено на головній сторінці вебсайту райдержадміністрації.

 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням  дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням  мережі Інтернет.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України “Про звернення громадян”.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду (ст.7). Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Такий вид звернення як скарга на рішення певного органу або посадової особи має бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом року з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, але в жодному разі не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина, який звертається зі скаргою, з таким рішенням.

Пам’ятайте! Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

 • письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором, тобто анонімне звернення;
 • звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання;
 • повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;
 • звернення-скарга, яка подана із пропущенням зазначених вище строків;
 • звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.

Термін розгляду звернення

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду,про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну (ст.20).
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Права громадянина щодо розгляду заяви або скарги

Згідно зі статтею 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, має право:

 • особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;
 • брати участь у перевірці заяви або скарги;
 • ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви або скарги;
 • користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;
 • висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;
 • вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

Відповідальність громадян при поданні звернень

Пам’ятайте! Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та їхніх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством (ст.26).

 


 

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію в

Коростенській районній військовій адміністрації

у січні – березні 2024 року

         З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступ до публічної інформації» в Коростенському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

         Надання публічної інформації Коростенською районною державною (військовою) адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

         З 1 січня по 31 березня 2024 року до Коростенської районної державної  (військової) адміністрації надійшло 13 запитів на публічну інформацію.

За категорією запитувачів отримано:

 • 3 – від фізичних осіб;
 • 0 – від юридичних осіб;
 • 10 – від громадських організацій.

Результати розгляду запитів:

 • задоволено – 9;
 • надано роз’яснення – 1;
 • надіслано належним розпорядникам запитуваної інформації – 3.

         Основна інформація, яка цікавила запитувачів: надання копій документів, питання, що стосується внутрішньо переміщених осіб, про прийняття програм, щодо збитків завданих військовими діями, фінансування військових потреб, інші.

         За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 13;
 • поштою – 0.

На запити, що надійшли до Коростенської районної державної  (військової) адміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

Безпосередньо на адреси окремих структурних підрозділів  Коростенської районної державної  (військової) адміністрації надійшло  5 запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної  інформації».  З них  до управління соціальної  політики  – 4 запити, до відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту - 1 запит. На адреси інших структурних підрозділів Коростенської районної державної (військової) адміністрації відповідні запити не надходили.

Усі запити були розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства.

Звіт за перший квартал 2023 року

Звіт за перше півріччя 2023 року

Звіт за 9 місяців 2023 року

Звіт за перший картал 2024 року

Звіт за I півріччя 2024 року

За 2023 рік на адресу військової адміністрації  надійшло - 1395 звернень (з них: 1341 письмових, 23 особистий прийом громадян керівництва РВА, 31 «гаряча» телефонна лінія РВА). Збільшення кількості звернень відбулося на       28 %,  у порівнянні з минулим 2022 роком.  Із загальної кількості звернень, заявниками порушено 1397 питань, 299 звернень безпосередньо надійшло на адресу Коростенської районної військової адміністрації, решта - на адреси вищого рівня (Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Урядова «гаряча» лінія, Житомирська обласна військова адміністрація) та відповідно до резолюцій керівництва Житомирської обласної військової адміністрації надійшли на розгляд районної  військової адміністрації.

За звітний період надійшло 20 колективних звернень, в яких звернулося  2143 особи.

       Основні  питання, від загальної  кількості звернень, становлять:

 • соціальний захист населення та надання матеріальної допомоги - 806; 
 • комунальне господарство - 157;
 • аграрна політика та земельні відносини - 129;
 • сім’я, молодь, спорт -40;
 • транспорт та зв'язок –39;
 • освіта – 38;
 • охорона здоров’я -38;
 • обороноздатність, суверенітет -28;
 • дії, або бездіяльність посадових осіб -25; 
 • житлова політика - 25;
 • екологія -19;
 • законність та правопорядок - 16;    
 • праця, заробітна плата -12;
 • цифровізація населення -10;
 • діяльність підприємств -9;
 • культурна спадщина -6;        

        Станом на 31.12.2023 року, від загальної кількості звернень, на користь заявників розглянуто 121, компетентні роз’яснення надано з 988, надіслано за належністю 286.

Класифікація звернень за соціальним статусом:  

   - інвалід загального захворювання (1, 2, 3 гр.) - 132; 

   - багатодітна сім’я- 87;

   - одинока мати - 39;

   - учасник бойових дій - 12;            

   - інвалід війни - 8;

      - ліквідатор ЧАЕС -6;

      - ветеран праці-2;

      - дитина війни -2;

      - мати «Героїня» -1.                 

        

        До структурних підрозділів районної військової адміністрації, протягом звітного періоду, надійшло – 8419 звернень. На адресу управління соціальної політики - 8337 звернень (з них: письмових- 8291, усних-46 (особистий прийом керівника та заступника керівника). Збільшення надходжень звернень,  відбулося за рахунок судових рішень щодо виплати  коштів за  статтями 37, 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». До відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту надійшло 34 звернення. На особистий прийом спеціалістів служби у справах дітей  звернулося 33 заявники, відділу агропромислового розвитку, екології та економічної політики - 8 громадян, відділу цифрових трансформацій і цифровізації, діяльності центрів надання адміністративних послуг - 4 заявники, відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами - 3 звернення. Всі звернення розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства.

         Для забезпечення належної організації та гарантування реалізації  конституційного права громадян на звернення, розпорядженням начальника Коростенської районної військової адміністрації від 05.01.2023 № 4 «Про затвердження графіку особистого прийому громадян на 2023 рік» (зі змінами)  затверджено відповідний графік.

         Розпорядженням начальника Коростенської районної військової адміністрації  від 19.05.2023  № 52 «Про організацію роботи  «гарячої» телефонної лінії Коростенської районної державної адміністрації (Коростенської  районної  військової  адміністрації)»  налагоджено роботу телефонної «гарячої» лінії.

 Також в адміністрації налагоджено роботу телефонної «гарячої» лінії, яка працює в робочі дні з 8.00 до 17.00 години.         

Фото без опису

Відділ документообігу та контролю апарату

Коростенської районної військової адміністрації

https://rada.info/upload/users_files/04053513/1eae4511ffcdae866805047aba48666f.pdf


Розпорядження № 126 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Коростенській районній державній адміністрації

Про громадську приймальню Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь